KHÓA TẬP HUẤN: “KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH HUYỆN TỊNH BIÊN”

Thứ tư - 21/07/2010 | 416

“KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH HUYỆN TỊNH BIÊN”

Từ ngày 12 đến ngày 24 tháng 7 năm 2010, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng Đồng kết hợp với Bộ môn Ngoại Ngữ, Khoa Sư phạm  tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng giao tiếp cho giáo viên tiếng Anh huyện Tịnh Biên”

            Khóa học nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ và năng lực giảng dạy cho GV tiếng Anh huyện Tịnh Biên thông qua:

-         Luyện phát âm

-         Trau dồi thêm kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt kỹ năng Nghe & Nói

-         Hỗ trợ một số bài dạy phương pháp giảng dạy

-         Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

            Sĩ số học viên tham dự là 70 học viên, chia thành 5 lớp. Trong đó có 1 lớp dành cho giáo viên Tiểu học, 3 lớp dành cho giáo viên Trung học cơ sở, và 1 lớp dành cho giáo viên Trung học phổ thông. Ban giảng huấn gồm 10 thành viên, bao gồm các giảng viên thuộc Bộ môn Ngoại Ngữ, Trung tâm Tạo nguồn, Trung tâm Ngoại ngữ và một giảng viên bản ngữ. Tổng số giờ dạy là 480 tiết.

            Các lớp học sử dụng phương pháp giảng dạy năng động, tích cực, lấy người học làm trung tâm.  Cuối khóa học, học viên sẽ được kiểm tra và đánh giá ở 3 kỹ năng: phương pháp giảng dạy, kỹ năng nói, và kỹ năng nghe hiểu. Mỗi học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận do Trường Đại học An Giang cấp.

            Thông qua khóa học, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, phòng ban trong nhà trường, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên đang công tác tại các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông trong huyện Tịnh Biên.

Viết bởi: Khương Trọng Nhân