KHÓA TẬP HUẤN "BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHỢ" TẠI CHÂU ĐỐC

Thứ ba - 10/12/2013 | 465

Từ ngày 04 - 06/12/2013, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã phối hợp cùng Sở Công thương tổ chức khóa tập huấn "Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Chợ" tại Châu Đốc cho đối tượng là Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ, CB ở các xã, phường làm công tác quản lý chợ; Cán bộ Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, thị, thành; Các doanh nghiệp, cá nhân thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Trong ba ngày tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày cho học viên những  kiến thức pháp luật cơ bản về công tác quản lý chợ cũng như phương pháp và kỹ năng quản lý chợ đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, học viên còn được nghe triển khai QĐ số 60/2011/QĐ - UBND về việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. Sau khóa tập huấn, học viên có thể ứng dụng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã tiếp thu vào hoạt động thực tế, đưa công tác tổ chức quản lý và kinh doanh chợ đạt hiệu quả cao hơn.