KHÓA BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Thứ năm - 22/02/2018 | 270

Với mục tiêu nâng cao kiến thức về lý luận giảng dạy Tiếng Anh ở bậc Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phốii hợp với Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực phát triển cộng đồng tổ chức khóa tập huấn “FACILITATING CHILDREN’S ENGLISH LEARNING”cho 240 học viên là giáo viên tiếng Anh các trường Tiểu học trong địa bàn tỉnh An Giang.

Khóa tập huấn được chia làm hai đợt, đợt 01 từ ngày 24 đến 26 tháng 12 năm 2017 và đợt 2 từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 12 năm 2017. Báo cáo viên của khóa tập huấn là các giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang và tiếng Anh được sử dụng cho toàn khóa tập huấn.
Khóa học kết hợp hình thức báo cáo chuyên đề với việc cập nhật kiến thức, kỹ năng mới về lý luận dạy và học tiếng Anh trẻ em và phương pháp giảng dạy tiếng Anh trẻ em cùng việc thực hành, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải quyết những vấn đề học viên quan tâm trong thực tế giảng dạy. Cuối chương trình bồi dưỡng, các học viên được yêu cầu đánh giá hiệu quả của chương trình bồi dưỡng và xây dựng một kế hoạch hành động mô tả việc ứng dụng các kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào thực tế giảng dạy tại đơn vị.