KHÓA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2017

Thứ năm - 22/02/2018 | 278

Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia thuộc Bộ Nội vụ tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương năm 2017” cho 46 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Khóa học diễn ra từ ngày 18/12 – 29/12/2017 tại Phòng Đa Chức năng, Khu Hiệu bộ, Trường ĐHAG. Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng và Sở Nội vụ tỉnh An Giang đồng hỗ trợ công tác tổ chức và quản lý lớp.
Đối tượng khóa tập huấn là cán bộ lãnh đạo cấp Sở giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Bí thư, Phó Bí thư các huyện và cán bộ lãnh đạo khác giữ chức vụ tương đương.
Nội dung của khóa bồi dưỡng bao gồm 10 chuyên đề do các giảng viên của Học viên Hành Chính Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội giảng dạy. Cuối khóa tập huấn các học viên được tham gia chuyến đi nghiên cứu thực tế ở tỉnh Đồng Tháp để học tập và chia sẻ kinh nghiệm. Bên cạnh, học viên phải hoàn thành hai bài kiểm tra và viết một đề án vào cuối khóa học.
 Kết thúc lớp học, có 46/46 học viên đã hoàn thành đầy đủ chương trình đề ra theo yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận, trong đó có 10 học viên đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng bằng khen biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập.