HỘI THẢO "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIỚI Ở HOA KỲ VÀ VIỆT NAM"

Thứ tư - 03/02/2016 | 691

Vào ngày 24 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã tổ chức hội thảo "Một số vấn đề về Giới ở Hoa Kỳ và Việt Nam". Đây là hoạt động tăng cường ngoài giờ lên lớp (Enhancement Activities) ở giai đoạn 4 của Chương trình Tiếng Anh ACCESS.

NCS. Thái Huỳnh Phương Lan, GV Bộ môn Phát triển Nông thôn, Khoa Nông nghiệp-TNTN đã cung cấp cho học sinh những khái niệm cơ bản về Giới và bình đẳng Giới  trên thế giới và Việt Nam; khơi gợi cho học sinh chia sẻ suy nghĩ độc lập của các em về các vấn đề trên.
1

Đa số học sinh tích cực tham gia phát biểu ý kiến, đặc biệt các vấn đề liên quan đến bình đẳng Giới các em đã quan sát được ở gia đình và xã hội.
2

Cuối chương trình là phần đố vui về các nội dung các em đã được nghe báo cáo. 05 học sinh xuất sắc nhất đã dành được giải thưởng của Trung tâm. Buổi hội thảo diễn ra trong bầu không khí cởi mở, vui vẻ. Nhìn chung, học sinh đã có được những kiến thức cơ bản về Giới và bình đẳng Giới trên thế giới và Việt Nam và nhìn nhận các vấn đề trên một cách linh hoạt hơn.
3
 
132423