HỘI THẢO MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIỚI Ở HOA KỲ VÀ VIỆT NAM

Thứ năm - 27/04/2017 | 433

Vào ngày 23/4/2017, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã tổ chức Hội thảo “Một số vấn đề về giới ở Hoa Kỳ và Việt Nam” dành cho học sinh chương trình tiếng Anh Access.

Đây là một trong những hoạt động tăng cường ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh hiểu rõ một số khái niệm về giới và những vấn đề về bình đẳng giới tính.  Thông qua hội thảo, các em sẽ có cái nhìn khái quát về việc giáo dục giới tính tại Hoa kỳ và Việt Nam. Cuối cùng là phần thảo luận nhóm của học sinh liên quan đến các vấn đề trong thực tiễn về giới, định kiến xã hội về giới và sự khác biệt giữa nam và nữ trong phân công lao động ở Hoa Kỳ và Việt Nam.