Hội thảo "How we select our representatives" dành cho học sinh Access

Thứ ba - 23/08/2016 | 606

Lựa chọn người đại diện để cất lên tiếng nói cho bản thân mình là một đặc điểm không thể thiếu của một xã hội văn minh, hiện đại. Nhằm chuẩn bị cho các em học sinh Access tâm thế để trở thành một công dân có trách nhiệm, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng - trường Đại học An Giang đã tổ chức hoạt động ngoại khóa tăng cường với nội dung "Lựa chọn người đại diện cho bạn".

Đầu tiên, các em được báo cáo viên cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng trong việc lựa chọn người đại diện cho tập thể. Sau đó, các em có một hoạt động nhỏ nhằm tái hiện lại quá trình bình bầu và lựa chọn ra người xứng đáng nhất để đại diện cho mình. Các ứng cử viên phải đưa ra các giải pháp và chính sách cho các vấn đề "nóng" trong xã hội hiện nay như An toàn Giao thông, An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Ô nhiễm Môi trường. Các ứng cử viên phải thuyết phục được các học sinh còn lại về những lợi ích và thay đổi mà các em có thể mang lại nếu được lựa chọn là người đại diện cho tập thể. Ứng viên nào có được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là người chiến thắng.
Đây là một hoạt động bổ ích đề các em học sinh Access hiều được cách thức mà một xã hội hiện đại vận hành và là một hoạt động gián tiếp giúp các em thực tập quyền bầu cử của công dân.
IMG 7640
IMG 7633
IMG 7644
IMG 7653
IMG 7662
IMG 7679
IMG 7685