HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NỘI TRÚ - TÌNH THƯƠNG KHAI TRÍ

Thứ ba - 15/08/2017 | 688

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng phối hợp với Cơ sở Giáo dục Nội trú – Tình thương Khai Trí tổ chức hoạt động giao lưu cho đối tượng học sinh của chương tình tiếng Anh Access và học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của cơ sở Khai Trí.

Học sinh của hai trường đã có buổi giao lưu đầy ý nghĩa với những hoạt động làm quen, văn nghệ, dạy tiếng Anh,... Đặc biệt, các học sinh đã có buổi giao lưu bóng đá đầy sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên hai trường. Thông qua hoạt động này, các học sinh chương trình tiếng Anh Access học được cách chia sẻ, quan tâm, và hiểu thêm về những mảnh đời bất hạnh khác để cùng nhau phấn đấu và cố gắng trong học tập và cuộc sống cho tương lai tốt đẹp hơn.
IMG 2748
IMG 2738
IMG 2759
IMG 2796
IMG 2806
IMG 2836
IMG 2851
IMG 2864

RCCD