Hoạt động giao lưu của học sinh chương trình tiếng Anh Access với học sinh trường Dân tộc Nội trú - huyện Tri Tôn

Thứ tư - 12/04/2017 | 561

Vào ngày 9/4/2017, học sinh chương trình tiếng Anh Access của Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã có một buổi giao lưu đầy ý nghĩa với học sinh Trường Dân tộc Nội Trú Tri Tôn. Thông qua hoạt động này học sinh của hai trường chia sẻ nhiều hơn về môi trường sống, học tập, hoạt động vui chơi nhằm thắt chặt tình đoàn kết, tình anh em của hai dân tộc Kinh và Khmer. Sau buổi giao lưu, các học sinh Access đã đến thăm Miếu Bà Chúa Xứ và Lăng Thoại Ngọc Hầu nhằm hiểu thêm về cội nguồn dân tộc An Giang, đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của khu vực.

 

IMG 1063
IMG 0893
IMG 0978
IMG 0988
IMG 0934
IMG 1037
IMG 1059
IMG 1073
IMG 1083