GIAO LƯU VỚI HỌC SINH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH ACCESS TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

Thứ sáu - 21/07/2017 | 234

Vào ngày 4 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức buổi giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình Access tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Hoạt động này cũng là một trong chuỗi hoạt động tăng cường ngoài giờ lên lớp giai đoạn 3 của chương trình tiếng Anh Access.

ục tiêu của chương trình nhằm tạo điều kiện cho học sinh Access tìm hiểu và giao lưu với các bạn cùng hệ thống chương trình tiếng Anh Access ngoài tỉnh. Đây cũng là cơ hội cho các em học hỏi, trao đổi thông tin; thông qua đó tăng cường khả năng giao tiếp, nâng cao sự tự tin, kỹ năng trình bày trước đám đông của học sinh.

Chương trình giao lưu đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề hướng tới mở rộng các hoạt động giao lưu khác trong tương lai giữa hai đơn vị TT.Tạo nguồn Nhân lực PTCĐ và Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.
 

IMG 2462 Copy
IMG 2437
IMG 2424
IMG 2415
IMG 2407 Copy


RCCD