CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YUHAN (HÀN QUỐC) TẠI AN GIANG

Thứ tư - 08/08/2018 | 267

Vào ngày 02 tháng 8 năm 2018, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng (RCCD), Trường Đại học An Giang tổ chức đón tiếp Lãnh đạo và sinh viên Trường Đại học Yuhan Hàn Quốc (YuhanU) đến thăm Trường Đại học An Giang (AGU). Mục đích của chuyến viếng thăm nhằm ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai trường, ĐH Yuhan và ĐH An Giang (MOU) cũng như tổ chức các hoạt động tình nguyện cho sinh viên hai trường.

Chương trình được tổ chức từ ngày 02/8/2018 đến 10/8/2018 với hai hoạt động lớn. Thứ nhất, hai trường ĐH Yuhan và ĐH An Giang sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) vào ngày 6/8/2018; thỏa thuận này nhằm mục đích gắn kết hợp tác giữa hai trường và tăng cường nhiều hoạt động trao đổi sinh viên, trao đổi văn hóa. Thứ hai, tổ chức hoạt động tình nguyện tại An Giang từ ngày 02 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018 với các hoạt động.
IMG 6960
 
IMG 6988
 
IMG 7104
 
IMG 7147
 
IMG 7209
 
IMG 7354
 
IMG 7485
 
IMG 7563