Chương trình "Học tập Cộng đồng" và "Kỹ năng làm Thủ lĩnh nhóm" lần thứ 4.

Thứ sáu - 09/08/2019 | 151

Từ ngày 30/05/2019 đến 07/06/2019, Trung tâm đã làm đơn vị cầu nối liên kết giữa Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông và Trường Đại học Hoàng Gia Phnôm Pênh.

Tổ chức 2 chương trình “Học Tập Cộng Đồng” và “Kỹ Năng Làm Thủ Lĩnh Nhóm” lần thứ 4. Hai chương trình đã thành công tốt đẹp, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên các trường học tập và rèn luyện kỹ năng sống, góp phần thúc đẩy sự hợp tác bền vững giữa Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông.
chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8 chon8