Tập Huấn: PPGD Lấy người học làm trung tâm

Thứ hai - 28/12/2015 | 607

Vào ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2010, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát Triển Cộng đồng đã tổ chức khóa tập huấn "Phương pháp giảng dạy lấy người học làm Trung tâm" cho 58 giảng viên trẻ đến từ 06 khoa của Trường đại học An Giang.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của giảng viên về vai trò của học sinh - sinh viên trong hoạt động dạy và học. Ngoài ra còn cung cấp cho giảng viên những đặc điểm, yếu tố cơ bản của "phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm", giúp giảng viên ứng dụng linh hoạt phương pháp này vào thực tiễn giảng dạy, giúp giảng viên cách khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giúp giảng viên tìm hiểu sâu hơn về phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên. Quan trọng hơn là tạo cơ hội cho giảng viên chia sẻ kinh nghiệm học tập và giảng dạy, tạo môi trường học tập tích cực và năng động, và giúp tăng cường khả năng làm viêc nhóm của giảng viên.

Nội dung tập huấn:

- Kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học - Tiến sỹ Trần Văn Thạnh.

- Dạy - Học hướng vào người học từ Lý luận đến thực tiễn - Tiến sỹ Lê Thị Thanh Thảo

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy - Tiến sỹ Nguyễn Văn Hòa.

- Động cơ và hứng thú học tập - Thạc sỹ Phan Thị Thanh Huyền.

Ảnh hoạt động

 

1
2
3