Nâng cao năng lực tiếng Anh và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho GV THPT

Thứ hai - 28/12/2015 | 633

Vào ngày 21, 22 và 23 tháng 1 năm 2010, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát Triển Cộng đồng đã tổ chức khóa tập huấn "Nâng cao năng lực tiếng Anh dành cho giáo viên tiếng Anh trường trung học phổ thông" cho 28 giáo viên tiếng Anh đến từ 05 trường THPT thuộc dự án PHE trong địa bàn tỉnh An Giang.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao các kỹ năng tiếng Anh trong giao tiếp và giảng dạy, tăng cường khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng các trò chơi Anh trong giờ dạy có hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm tra đánh giá học sinh - sinh viên, tạo cơ hội để các giáo viên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và tăng cường khả năng làm việc nhóm của học viên.

Nội dung tập huấn:

-     Sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh - Thạc sỹ Vương Thị Mỹ Tâm

-     Một số vấn đề trong kiểm tra - đánh giá - Thạc sỹ Võ Thị Nhiệm

-     Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy - Thạc sỹ Phan Thị Thanh Huyến

-     Các hoạt động giao tiếp trong giảng dạy Tiêng Anh - Nhóm báo cáo viên.

Thông tin thêm tại: http://enews.agu.edu.vn/?act=VIEW&a=10293

Ảnh hoạt động:

1
2
4
6