HỘI THẢO PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG DỰA VÀO NỘI LỰC

Thứ hai - 14/12/2015 | 595

Nhằm phát huy một trong những chức năng của đơn vị là liên kết với các trung tâm, viện, trường và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng, Trung tâm Tạo nguồn NLPTCĐ đã phối hợp với Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt Nam (CEEVN) tổ chức thành công các hội thảo Phát triển Cộng đồng dựa vào Nội lực (Asset-based Community-driven Development – ABCD). Các hội thảo này lần lượt diễn ra vào các năm 2007, 2008 và 2010 với mục tiêu  nhằm nâng cao năng lực tổ chức hội thảo quốc tế cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ địa phương về lĩnh vực phát triển cộng đồng.

 

DSC00282
DSC00373

DSC00401