Hội thảo công bố Đề tài Nghiên cứu Khoa học

Thứ hai - 28/12/2015 | 549

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng vừa tổ chức hai buổi hội thảo công bố kết quả đề tài nghiên cứu "Thực trạng hiểu biết và mức độ hưởng thụ chính sách ưu đãi trong giáo dục của nhà nước đối với sinh viên và học sinh trung học phổ thông ở tỉnh An Giang" cho các cấp lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh An Giang vào ngày 25/11/2010 và cho đối tượng học sinh – sinh viên của các trường thuộc dự án PHE trong tỉnh An Giang vào ngày 27/11/2010 tại hội trường 150B – Trường Đại học An Giang

Chủ nhiệm đề tài "Thực trạng hiểu biết và mức độ hưởng thụ chính sách

ưu đãi trong giáo dục của nhà nước đối với sinh viên và học sinh trung học phổ thông ở tỉnh An Giang" là cô Phạm Thị Kim Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng. Đề tài được thực hiện trong một năm và được sự hỗ trợ của dự án PHE tại Việt Nam. Sau khi đề tài được hoàn thành, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã tổ chức các buổi hội thảo công bố kết quả đề tài nghiên cứu.

Chủ tọa của buổi hội thảo là thầy Hoàng Xuân Quảng - Phó hiệu trưởng trường Đại học An Giang. Đặc biệt, còn có sự tham dự của Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đại diện cho ban điều phối dự án PHE tại Việt Nam và các cán bộ khác trong ban quản lý dự án PHE đến từ Hà Nội và trường Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra, đến với hội thảo, còn có đại diện ban lãnh đạo của các ban ngành trong tỉnh và đại diện ban giám hiệu của 6 trường trung học phổ thông thuộc dự án PHE đối với hội thảo ngày 25/11/2010. Vào ngày 27/11/2010, có sự tham gia hơn một trăm học sinh sinh viên đến từ 6 khoa của trường Đại học An Giang và 6 trường Trung học phổ thông thuộc dự án PHE trong tỉnh An Giang.

Hội thảo được bắt đầu lúc 8h bằng bài giới thiệu mở đầu của người dẫn chương trình và các tiết mục văn nghệ của các cán bộ phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế. Sau đó quý đại biểu và các bạn học sinh sinh viên được nghe báo cáo nội dung về đề tài nghiên cứu khoa học qua sự trình bày của các cộng tác viên của đề tài, cụ thể là:

- Thầy La Hồng Huy, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hõi & Nhân văn, trình bày tổng quan về đề tài.

- Thầy Trịnh Phước Nguyên, giảng viên phòng Công tác sinh viên, báo cáo "một số điểm nổi bật của kết quả nghiên cứu".

- Cô Vương Thị Mỹ Tâm, giám đốc Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, trình bày phần "kiến nghị và đề xuất của đề tài".

- Thầy Phạm Văn Phúc, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Ba Chúc, trình bày về những thuận lợi và khó khăn khi triển khai chính sách ưu đãi cho học sinh và sinh viên thiệt thòi.

Không khí hội thảo sôi nổi hơn với phần đặt câu hỏi và thảo luận rất nhiệt tình về đề tài của quý đại biểu và học sinh sinh viên. Không khí đó kéo dài đến hết chương trình.

Kết thúc chương trình là bài phát biểu của Chủ tọa, thầy Hoàng Xuân Quảng và Ban điều phối dự án PHE tại Việt Nam, cô Nguyễn Thị Ngọc Thúy.

Thông tin thêm tại: http://enews.agu.edu.vn/?act=VIEW&a=9944

Ảnh hoạt động:

2

 

3

 

4
5