HỘI NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Thứ hai - 28/12/2015 | 543

Ngày 02 và 03/3/2013, mười bốn cựu học viên Chương trình Fulbright, bao gồm người Mỹ và người Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Xây Dựng Dự Án Phát Triển Cộng Đồng tại Trung tâm Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng.

Sáng kiến đã được thực hiện với sự tài trợ kinh phí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dưới hình thức là một giải thưởng cho cuộc thi 2012 State Alumni Small Grant. Có được Hội nghị này còn nhờ vào chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất và sự khuyến khích phát triển hoạt động của Trường Đại học An Giang và Trung tâm Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng.

Mười bốn ý tưởng dự án của các cựu học viên chương trình Fulbright, những người đang công tác ở nhiều lĩnh vực chuyên môn từ các tỉnh khác nhau trong miền Nam - Việt Nam đã được tập hợp tại Hội nghị. Các đề xuất dự án tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của cán bộ địa phương, phổ biến thông tin đến những chuyên gia hoạch định chính sách và cộng đồng địa phương, tất cả các đề xuất đều nhằm góp phần phát triển cộng đồng địa phương một cách có hệ thống. Ngày đầu hội nghị, các học viên chương trình Fulbright đã trình bày và thảo luận các phương pháp, hoạt động, chỉ số và thước đo đối với mỗi đề xuất dự án. Trong ngày thứ hai của Hội nghị, cựu học viên trình bày với cộng đồng địa phương về các kế hoạch phát triển và xây dựng mối quan hệ với viên chức địa phương. Có khoảng ba mươi đại diện từ các tổ chức khác nhau tại địa phương tham gia hội nghị. Phần lớn người tham dự từ địa phương là lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị nhà nước, hiệp hội và trung tâm nghiên cứu. Người tham dự được chia ra thành các nhóm có chuyên môn liên quan đến từng mặt hoạt động của các đề xuất dự án để thảo luận tính khả thi của dự án.

 Ba dự án được đánh giá là gần như sẵn sàng để bắt đầu ngay khi hội nghị kết thúc: (i) Dự án tín dụng nhỏ cho Hội phụ nữ Phường Mỹ Xuyên năm 2013, (ii) Tập huấn về kiến thức và kỹ năng vận hành doanh nghiệp xã hội cho giảng viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học An Giang năm 2013 và (iii) Dự án xây dựng kỹ năng đọc tin tức cho sinh viên năm trường đại học trong miền Nam (đã nhận được giải thưởng 20.000 đô Mỹ).
DSC06002
DSC05994
 
DSC05933
DSC05901