Khóa tiếng Anh thương mại

Thứ hai - 14/12/2015 | 658

Tăng cường kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, nhằm đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.