Khóa tiếng Anh nâng chuẩn B1-B2

Thứ hai - 14/12/2015 | 744

Khóa học nhằm giúp học viên củng cố, tăng cường kiến thức ngôn ngữ và các kỹ năng tiếng Anh, đồng thời làm quen với cấu trúc đề thi, thể loại câu hỏi, các chủ điểm về nội dung và các chiến thuật trả lời cho các nội dung của bài thi sát hạch chuẩn tiếng Anh do các Trung tâm và Tổ chức giáo dục được công nhận tại Việt Nam tổ chức.