• Giới thiệu về chương trình PAT

    Bao gồm các khóa học PAT 2005, PAT 2006, PAT 2007. Đây là chương trình đào tạo tiếng Anh tập trung dành cho các học viên nhận được học bổng IFP (International Fellowship Program) của Trung tâm Trao Đổi Giáo Dục với Việt Nam (Center for Educational Exchange with Vietnam) do Qũy Ford tài trợ

    Xem thêm