SƠ KẾT GIAI ĐOẠN 2 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH ACCESS

Thứ ba - 10/07/2018 | 179

Vào ngày 02 tháng 6 năm 2017, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã tổ chức Lễ Sơ kết giai đoạn 2 chương trình "Tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh An Giang 2016-2018" (gọi tắt là chương trình tiếng Anh Access) với mục tiêu tổng kết lại tình hình học tập và việc tham gia các hoạt động ngoại khóa của các học sinh trong giai đoạn vừa qua.

Lễ Sơ kết còn vinh danh kết quả học tập của các học sinh Access và trao phần thưởng cho 3 học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất giai đoạn. Ngoài ra, chương trình còn dành tặng những xe đạp dễ thương cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất nỗ lực trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.