HỘI THẢO “NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BỆNH TRUYỀN NHIỄM”

Thứ ba - 10/07/2018 | 163

Vào ngày 03 tháng 8 năm 2017, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng tổ chức Hội thảo “Impacts of Climate Change in Infectious Disease” cho các em học sinh chương trình tiếng Anh Access tại Trung tâm.

Hội thảo được PGS.TS. Võ Lâm, giảng viên Trường Đại học An Giang, chuyên gia trong lĩnh vực này giới thiệu về những nguyên nhân cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cuộc sống hàng ngày, đặc biệt đối với những căn bệnh truyền nhiễm. Thông qua hội thảo, các học sinh Access nâng cao nhận thức và hiểu biết của bản thân về tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, từ đó giúp các em biết cách bảo vệ môi trường và bảo vệ bản thân trước thực trạng biến đổi khí hậu.