Hoạt động thu gom và tái chế rác thải của học sinh chương trình tiếng Anh Access

Thứ ba - 10/07/2018 | 182

Vào ngày 12/02/2017, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng đã tổ chức hoạt động cộng đồng vì môi trường với tiêu đề “Better Environment, Better Tomorrow: Reduce Pollution in Your Community”. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa đầu tiên của lớp tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2016 – 2018 tại tỉnh An Giang.

Trước tiên, học sinh được hướng dẫn cách phân biệt 04 loại rác như chai nhựa (plastic), giấy (paper), chai thủy tinh (cans/ glass) và rác hữu cơ (organic) cũng như cách phân loại chúng vào đúng các thùng rác quy định. Sau đó các học sinh tiến hành chia nhóm và nhặt rác quanh khu vực trường Đại học An Giang dưới sự quản lý và đồng tham gia của giáo viên và cán bộ Trung tâm. Tiếp theo, các em tiến hành phân chia các loại rác dựa vào kiến thức đã học trước đó. Hy vọng thông qua hoạt động ngoại khóa này, các em học sinh có thể áp dụng những kiến thức đã học để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng tại địa phương.