Báo cáo về các đời Tổng thống Hoa Kỳ cho các em học sinh Access

Thứ ba - 10/07/2018 | 243

Vào ngày 28/2/2018, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi báo cáo về các đời Tổng thống Hoa Kỳ cho các em học sinh Access. Buổi báo cáo do Tình nguyện viên Nathan LaFata đang công tác tại Khoa Ngoại ngữ thực hiện.

Vào ngày 28/2/2018, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, trường Đại học An Giang đã tổ chức buổi báo cáo về các đời Tổng thống Hoa Kỳ cho các em học sinh Access. Buổi báo cáo do Tình nguyện viên Nathan LaFata đang công tác tại Khoa Ngoại ngữ thực hiện.
Nội dung báo cáo tập trung vào những thông tin về việc ứng cử tổng thống, các bước trong việc bầu cử, trách nhiệm và quyền của tổng thống tại Hoa Kỳ, cũng như đóng góp tiêu biểu của các đời tổng thống cho sự phát triển của Hoa Kỳ. Buổi báo cáo diễn ra sinh động với rất nhiều câu hỏi dành cho báo cáo viên của các em học sinh Access. Ngoài ra, các em học sinh Access cũng mạnh dạn thể hiện năng lực tiếng Anh thông qua việc thỏa luận nhóm và trình bày quan điểm của mình.
Hoạt động cuối cùng của buổi báo cáo tập trung vào việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng thông qua câu hỏi của báo cáo viên “Nếu trở thành người lãnh đạo, các em muốn làm những gì để giúp ích cho cộng đồng của mình?”. Các em học sinh Access đã hào hứng nêu lên quan điểm của bản thân về các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, và chính sách cho người nghèo.