Kỹ năng thuyết trình

Thứ hai - 14/12/2015 | 696

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

TỔNG QUAN

Khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên có được những kỹ năng nói chuyện trước đám đông, trình bày ý kiến, ý tưởng, dự án... trong các cuộc họp tại đơn vị, họp nhóm, hay trong các buổi hội thảo, hội nghị, thảo luận chuyên đề một cách tự tin, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khóa học sử dụng cách tiếp cận "Lấy người học làm trung tâm", chú trọng tạo điều kiện cho học viên thực hành, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm.

Thời lượng khóa học: 40 tiết

Địa điểm lớp học: khu Hiệu bộ, lầu 2, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng - trường Đại học An Giang.

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (click vào tên giảng viên để tham khảo CV)

Để biết thêm chi tiết về môn học, xin xem tại đây.