Kỹ năng thiết lập dự án đầu tư

Thứ hai - 14/12/2015 | 567

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

Tên khóa học: Kỹ năng thiết lập dự án đầu tư (Click vào để xem thiết kế chương trình giảng dạy)

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thành Long (click vào để xem CV giảng viên)

Thời lượng: 60 tiết (mỗi buổi học 3 tiết)

Đối tượng học viên:

- Nhân viên nghiệp vụ kinh doanh, kế toán, quản lý dự án tại các doanh nghiệp và công sở.

- Doanh nhân hoặc người có ý định khởi nghiệp

- Sinh viên đại học, cao đẳng các ngành kinh tế - kỹ thuật

Mục tiêu khóa học:

- Xây dựng nhận thức, hiểu biết về vai trò của việc thiết lập và thẩm định dự án đầu tư.

- Trang bị các phương pháp luận cơ bản cho việc triển khai, thiết lập và thẩm định một dự án sản xuất kinh doanh.

- Luyện kỹ năng vận dụng, tổng hợp các kiến thức đã học, kinh nghiệm đã có để áp dụng vào các tình huống dự án đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Thiết lập được một dự án sản xuất kinh doanh quy mô vừa hoặc nhỏ vào cuối khóa.