KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG CÔNG VIỆC

Thứ hai - 14/12/2015 | 1004

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Hồng Đào

Email: karendao.ng@gmail.com

Điện thoại: 0913877705

Tổng thời lượng tập huấn: 30 tiết

Địa điểm tập huấn: Trường Đại học An Giang

 

1. Mục tiêu và nội dung khóa học:

Xung đột là một quá trình tất yếu của cuộc sống. Xung đột diễn bên trong nội tại của mỗi con người, giữa con người với con người, giữa con người với tổ chức và giữa tổ chức với tổ chức. Mục tiêu chính của khóa học tập trung cung cấp những kiến thức nền tảng về xung đột như những khái niệm khác nhau về xung đột qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử, nguyên nhân của xung đột, các quan điểm, thái độ về xung đột, các nghiên cứu chủ yếu của thế giới về xung đột. Phần quan trọng không thể thiếu trong nội dung khóa học là trang bị kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột thông qua quá trình tiếp cận và xử lý tình huống xung đột trên cơ sở vận dụng các phương thức giải quyết xung đột, các bước trong qui trình giải quyết xung đột. Người học cũng có cơ hội rèn luyện các kỹ năng cơ bản để quản lý và giải quyết xung đột trong công việc như kỹ năng lắng nghe, tổng hợp và đặt câu hỏi.

2. Phương pháp tập huấn:

Tối đa hóa sự tham gia của học viên và sự tương tác giữa các học viên với nhau và giữa học viên với giảng viên thông qua các hoạt động:

- Thảo luận chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và ý kiến cá nhân về lãnh đạo

- Bài tập tình huống

- Thực hành

- Thuyết trình

Nhằm tạo sự hứng thú và độ tập trung cao cho học viên đối với các hoạt động trong lớp học, người học chỉ được cung cấp tài liệu về lý thuyết lãnh đạo sau mỗi buổi học theo từng chuyên đề.

3. Phương thức đánh giá: dựa trên 3 tiêu chí sau:

- Sự tham gia các hoạt động trên lớp và sau giờ học

- Thực hành nhóm

- Bài kiểm tra cuối khóa: kỹ năng quản lý xung đột áp dụng cho tình huống cụ thể.

Từng tiêu chí trên được đánh giá bởi giáo viên hướng dẫn và các đồng nghiệp của học viên cùng tham gia khóa tập huấn (đánh giá chéo lẫn nhau).

Điểm tổng kết đánh giá cuối khóa của từng học viên sẽ là trung bình chung của các tiêu chí trên.

 

 

4. Thang điểm đánh giá :

Theo ký tự chữ cái

Theo số thập phân (đ)

Chi tiết

Xếp loại

A

9,0 - 10,0

A+

10.0

Xuất sắc

 

 

A

9.5

 

 

A-

9.0

Giỏi

B

8,0-8,9

B+

8.6

Khá giỏi

 

 

B

8.3

 

 

B-

8.0

C

7,0-7,9

C+

7.6

Khá

 

 

C

7.3

 

 

C-

7.0

D

5,0-6,9

D+

6.0

Trung bình

 

 

D

5.5

 

 

D-

5.0

E

dưới 5,0

E+

4.5

Không đạt

 

 

E

4.0

 

 

E-

3.5

E

dưới 5,0

E+

4.5

Không đạt

 

 

E

4.0

 

 

E-

3.5

 

5. Qui định về vắng mặt và kiểm tra cuối khóa lại :

Người học vắng trên 30% thời lượng tập huấn sẽ không được tham gia kiểm tra cuối khóa và không được cấp chứng chỉ tham gia khóa học.

Người học được tham gia kiểm tra cuối khóa lại nếu vắng kiểm tra lần đầu có lý do chính đáng.

6. Qui định tại phòng học và phòng kiểm tra cuối khóa :

Tắt hoặc chuyển chế độ rung đối với điện thoại di động và các thiết bị âm thanh; không đem thức ăn và thức uống có pha chế (trà, cà phê, sinh tố, rượu, bia,..) vào phòng học và phòng kiểm tra.

7. Phân bố thời lượng và nội dung cụ thể:

Thời lượng (tiết)

Nội dung

 

 

 

03

Giới thiệu chung về khóa tập huấn

Hoạt động khởi động và dẫn dắt nhận thức về xung đột

Trắc nghiệm vui về kỹ năng giải quyết xung đột (thay cho kiểm tra đầu vào)

Khái niệm khác nhau về xung đột.

Các nghiên cứu về xung đột

Lý thuyết trò chơi

Nguyên nhân của xung đột

Thái độ đối với xung đột

Kết quả và hậu quả của quản lý xuyên đột

 

 

03

Xung đột trong tổ chức và vai trò của người lãnh đạo

Một số hành vi và ứng xử của lãnh đạo gây ra xung đột trong tổ chức

Các giải pháp cơ bản phòng ngừa xung đột dành cho lãnh đạo

Phân biệt giữa giải quyết và quản lý xung đột

 

 

17

Các kỹ năng giải quyết xung đột hiệu quả:

-          Thuyết 5 phương thức

-          Thuyết tiếp cận theo mối quan hệ dựa trên lợi ích

-          Các bước giải quyết xung đột

-          Các kỹ năng cơ bản trong giải quyết xung đột

-          Các điều cần tránh khi giải quyết xung đột

-          Công cụ đánh giá xung đột

03

Ôn tập (thông qua bài tập nhóm)

03

Kiểm tra cuối khóa (giải quyết tình huống) và đánh giá chéo

01

Tổng kết + đánh giá khóa học

8. Tài liệu tham khảo:

Borisoff, D., and D. A. Victor.  1997.  Conflict Management:  A Communication Skills Approach, 2nd ed.  Boston:  Allyn and Bacon.

Boulding, K. E.  1989.  Three Faces of Power.  Newbury Park:   Sage.

Coser, L. A. 1967. Continuities in the Study of Social Conflict. New York: Free Press.

Deutsch, M. 1973. Conflicts: Productive and Destructive. In Conflict Resolution through Communication, edited by F. E. Jandt. New York: Harper & Row.

Donohue, W. A., and R. Kolt. 1992. Managing Interpersonal Conflict. Newbury Park, Calif.: Sage Publications.

Falcome, Paul. 2009. 101 Tough Conversations to Have with Employees. New York: Amacom.

Folger, J. P., M. S. Poole, and R. K. Stutman.  1997.  Working through Conflict:  Strategies for Relationships, Groups, and Organizations, 3rd ed.  N.Y.:  Addison-Wesley.

Jandt, F. E., ed. 1973. Conflict Resolution through Communication. New York: Harper & Row.

Jordan. 1990. Courage in connection: Conflict, Compassion, Creativity. In Work in progress. Stone Center Working Paper Series. Wellesley, Mass.: Stone Center, Wellesley College.

Keltner, J. W. 1987. Mediation: Toward a Civilized System of Dispute Resolution. Annandale, Va.: Speech Communication Association.

Kohn, A.  1986.  No contest:  The Case Against Competition.   Boston:  Houghton Mifflin Company.

Kolb, D.and L. Putnam. 1992. The multiple faces of conflict in organizations. Journal of Organizational Behavior 13: 311-324.

Lulofs, R. S. 1994.  Conflict:  From theory to action.  Scottsdale, AZ:  Gorsuch Scarisbrick.

Mack, R. M., and R. C. Snyder. 1973. The analysis of social conflict--toward an overview and synthesis. In Conflict resolution through communication, F. E. Jandt. New York: Harper & Row.

Pondy, L. R. 1992. Reflections on Organizational Conflict. Journal of Organizational Behavior 13: 257-262.

Sandel, Michael. 2011. Phải Trái Đúng Sai. Tp. Hồ Chí Minh: NXB Trẻ.

Schelling, T. C. 1960. The strategy of conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Schmidt, S. M., and T. A. Kochan. 1972. Conflict: Toward conceptual clarity. Administrative Science Quarterly 17: 359-370.

Tâm Việt Group. Kỹ năng Quản lý Xung Đột (Video Clip)

Tjosvold, D.  1993.  Learning to Manage Conflict.  N.Y.:   Lexington Books.

Tjosvold, D and M.1995. Psychology for Leader - Using Motivation, Conflict, and Power to Manage More Effectively. John Wiley & Sons, Inc.

Volkema, R. J., and T. J. Bergmann. 1989. Interpersonal Conflict at Work: an Analysis of Behavioral Responses. Human Relations 42: 757-770.