Kỹ năng quản lý dự án

Thứ hai - 14/12/2015 | 664

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

TỔNG QUAN

Khóa học được thiết kế nhằm nâng cao năng lực học viên để có thể hiểu được các yêu cầu của dự án nhằm xây dựng, thiết kế và quản lý dự án có hiệu quả. Bên cạnh đó, học viên còn được rèn luyện kỹ năng viết đề xuất dự án.

Thời lượng khóa học: 50 tiết bao gồm 20 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành

Địa điểm lớp học: Khu Hiệu bộ, lầu 3, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng - trường Đại học An Giang

Giảng viênThS. Phạm Xuân Phú (click vào tên giảng viên để tham khảo CV)

Để biết thêm chi tiết về nội dung khóa học, xin xem tại đây.