Kỹ năng quản lý chợ

Thứ hai - 14/12/2015 | 1249

Nhóm kỹ năng: dành cho người đi làm

1. Thông tin chung :

• Tên chương trình : Kỹ năng quản lý chợ

• Giảng viên : Trần Lê Đăng Phương - Trần Đức Tuấn - Võ Minh Sang

• Email : tldphuong@agu.edu.vntdtuan@agu.edu.vnvominhsang@gmail.com

• Thời lượng : 30 tiết

2. Mục tiêu chương trình :

•   Trang bị, bổ sung kiến thức về kỹ năng quản lý và khai thác chợ một cách hiệu    quả theo hướng văn minh thương mại hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh và phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  • Trang bị những kiến thức về cơ chế, chính sách phát triển và quản lý chợ; Quy chế ghi nhãn hàng hóa và quy định về niêm yết giá; Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy; Kỹ năng tổ chức cấu trúc bộ máy và vận hành quản trị; Nghiệp vụ tổ chức, sắp xếp các điểm kinh doanh trong chợ; Quản lý tài chính; Marketing và những giải pháp thu hút thương nhân vào kinh doanh trong chợ…

3. Đối tượng tham dự :

•   Khóa tập huấn "Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý chợ" được tổ chức cho các đối tượng là Ban quản lý   chợ, Tổ quản lý chợ, CB ở các xã, phường làm công tác quản lý chợ; Cán bộ Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, thị, thành; Các doanh nghiệp, cá nhân thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Tài liệu giảng dạy: Do các giảng viên biên soạn và cung cấp cho khóa học.

5. Phương pháp giảng dạy :

• Lý thuyết: Giảng viên cung cấp và quán triệt những kiến thức cần thiết về các quy định pháp luật có liên quan để HV thực thi công việc đúng quy định của pháp luật; cung cấp tài liệu và hướng dẫn việc tra cứu tài liệu, văn bản có liên quan.

• Thảo luận, thực hành:

- Hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết.

- Minh họa các tình huống thường gặp, phân tích thực trạng.

- Chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những khó khăn trong thực tiễn và thảo luận giải pháp.

6.  Nội dung chương trình :

Nội dung

Báo cáo viên

Chuyên đề 1 :

Cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ và Doanh nghiệp kinh doanh chợ.

Ths. Trần Đức Tuấn,

Khoa KT-QTKD,

ĐH An  giang

Chuyên đề 2 :

Thực trạng và giải pháp kinh doanh chợ truyền thống.

Ths. Võ Minh Sang,

Phó Trưởng khoa KT-  QTKD, ĐH Tây Đô

 

Chuyên đề 3 :

Kinh doanh- Triết lý kinh doanh và yêu cầu đối với tổ chức quản lý kinh doanh ở chợ truyền thống.

Chuyên đề 4 :

Truyền thông thu hút thương nhân - người tiêu dùng đến chợ truyền thống.

Ths. Võ Minh Sang,

Phó Trưởng khoa KTQT, ĐH Tây Đô

Khái quát Quản lý chợ.

 

Tổ chức thảo luận.

Ths. Trần Lê Đăng Phương,

khoa KT-QTKD,

ĐH An Giang

Chuyên đề 5 :

Phổ biến pháp luật về quản lý chợ.

Chuyên đề 6 :

Pháp luật về chống hàng giả và gian lận thương mại.

Ths. Trần Lê Đăng Phương,

khoa KT-QTKD,

ĐH An Giang

Chuyên đề 7 :

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo QĐ số 60/2011/QĐ - UBND

Ths. Trần Lê Đăng Phương,

khoa KT-QTKD,

ĐH An Giang