KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Thứ ba - 11/10/2016 | 532

Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám Đốc…); Giới chủ doanh nghiệp.

I. MỤC TIÊU: Sau khóa học, học viên có thể:
- Hiểu rõ tầm quan trọng về vai trò lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp;
- Biết cách làm thế nào để nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý, phát triển khả năng lãnh đạo và quản lý của mình nhằm góp phần lãnh đạo và quản lý hiệu quả doanh nghiệp của mình trong môi trường kinh doanh toàn cầu nhiều thay đổi;
- Hoạch định chiến lược, tổ chức và quản lý công việc đạt hiệu quả;
- Biết phân công và giám sát công việc cho cấp dưới;
- Biết cách xây dựng môi trường làm việc tích cực hiệu quả;
- Nghệ thuật tạo nên một phong cách lãnh đạo và quản lý chuẩn mực và chuyên nghiệp.
II. NỘI DUNG CỦA KHOÁ HỌC:
Buổi  1:
. Bài tập thực hành khởi động tư duy : “Làm thế nào để thoát hiểm trong tình huống đó?”
. Bạn là ai trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp?
. Bạn là “người lãnh đạo” và “người quản lý” ?
-“Lãnh đạo”, “Quản lý” là tài năng hay kỹ năng của mỗi người?
- Tầm quan trọng về vai trò và trách nhiệm của nhà lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp.
- Chân dung của một nhà lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp.
Buổi 2:
- Khám phá và phát triển năng lực chuyên môn của bản thân một nhà lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp.
- Brainstorming về năng lực và tố chất cá nhân trong lãnh đạo và quản lý của một nhà lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp.
- Những phương pháp lãnh đạo của một nhà lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp.
. Bài tập thực hành : “Tận cùng của bóng tối chính là… ánh sáng !”
 Buổi 3:
- Kỹ năng hoạch định, tổ chức triển khai và giám sát công việc hiệu quả của một nhà lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp.
- Những phương pháp và chiêu thức giám sát công việc hiệu quả của một nhà lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp.
. Bài tập thực hành: Triển khai công việc bằng mệnh lệnh hay động viên ?
 Buổi 4:
- Làm thế nào để giao tiếp tốt và giành được sự tôn trọng từ đồng nghiệp, cấp dưới của một nhà lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp.
- Phân tích những sai lầm thường gặp trong công tác lãnh đạo và quản lý.
- Trao đổi, thảo luận tình huống thực tiễn về lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
III.  ĐỐI TƯỢNG CỦA KHOÁ HỌC:
- Lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám Đốc…); Giới chủ doanh nghiệp.
IV. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN:
- Học theo phương pháp tích cực (Active learning);
- Lấy học viên làm trung tâm;
- Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy làm cho lớp học luôn luôn sôi nổi và hiệu quả tiếp thu tối ưu như:
+ Nhập vai ( Role play)
+ Thảo luận nhóm (Group discussion);
+ Bài tập tình huống (Case study);
+ Vận dụng trí não (Brainstorming);
+ Tư vấn, trao đổi kinh nghiệm;
+ Hỏi đáp…