Kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ và văn hoá công sở

Thứ ba - 11/10/2016 | 605

Đối tượng: Công chức đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Công chức chuyên môn đang giữ ngạch chuyên viên và tương đượng trở lên.

 1. Mục tiêu:
 1. Mục tiêu chung:
Cập nhật, trang bị cho học viên kiến thức và các kỹ năng cơ bản về văn hóa công sở,  đạo đức công vụ, các kỹ năng giao tiếp trong cơ quan hành chính nhà nước để từ đó góp phần xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.
 1. Mục tiêu cụ thể:
 1. Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ và các quy tắc ứng xử trong giao tiếp hành chính.
 2. Về kỹ năng: Sau khóa học học viên sẽ vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng giải quyết công việc trong thực tiễn.
 3. Về thái độ: Giúp học viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình công tác, điều chỉnh các hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với yêu cầu mới.
 1.  Đối tượng:
 - Công chức đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
- Công chức chuyên môn đang giữ ngạch chuyên viên và tương đượng trở lên.
 1. Thời lượng: 3 ngày
 2. Báo cáo viên: TS Xã hội học Phạm Thị Thúy, GV Học viên Hành chính quốc gia tp.HCM
 3. Nội dung chi tiết:
Thời gian
 
Nội dung Phương pháp Phương tiện
Buổi 1      
  Đạo đức công vụ
- Nhận thức chung về đạo đức
- Đạo đức công vụ – kiểu đặc thù của đạo đức xã hội
 
Phỏng vấn nhanh + thuyết trình
Thảo luận nhóm
giấy A0, A4, bút dạ, băng dính, kéo
Buổi 2 - Những điều chỉnh chính trị, pháp lý trong hình thành và rèn luyện đạo đức công vụ
- Rèn luyện đạo đức công vụ
 
Thuyết trình
PP NYKGB
Bảng, bút, phấn
Buổi 3 Văn hoá công sở
- Bàn về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan HCNN.
- Những vấn đề chung về văn hoá ứng xử nơi công sở.
- Kỹ năng giao tiếp: Nghe , nói.
Hoạt động thực hành, sắm vai, làm việc nhóm, hỏi đáp. giấy A0, A4, bút dạ, băng dính, kéo
Buổi 4 Kỹ năng giao tiếp hành chính
Những quy luật tâm lý- xã hội trong giao tiếp
Hoạt động thực hành, sắm vai, làm việc nhóm, hỏi đáp. giấy A0, A4, bút dạ, băng dính, kéo
Buổi 5
 
Giao tiếp trước công chúng: nghệ thuật nói chuyện trước công chúng.
- Kỹ năng thuyết trình hiệu quả.
- Thực hành kỹ năng thuyết trình
 
Hoạt động thực hành, sắm vai, làm việc nhóm, hỏi đáp. giấy A0, A4, bút dạ, băng dính, kéo
Buổi 6 Bí quyết giao tiếp thành công (Đắc nhân tâm) Thuyết trình, hỏi đáp  
 1. Tài liệu tham khảo:
  • Đắc nhân tâm, Dale Carnegie
  • Đạo đức trong quản lý hành chính công, GS.TS. Vũ Gia Hiền, GS.TS. Nguyễn Hữu Hoạt.
  • Văn hóa giao tiếp trong hành chính công, GS.TS. Vũ Gia Hiền
  • Phát triển lòng tự tin và tạo ảnh hưởng bằng diễn thuyết, Dale Carnegie
  • Bí quyết thuyết trình của Steve Jobs, Carminel Gallo.
  • 10 bí quyết thành công của những diễn giả tài năng nhất thế giới, Carminel Gallo
  • Nói như OBAMA, Shel Leanne
  • Cẩm nang phương pháp sư phạm, Nguyễn Thị Minh Phượng, Phạm Thị Thúy