LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thứ hai - 28/12/2015 | 716

Căn cứ theo Quyết định số 74 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và kỹ năng đối với cán bộ làm công tác quản lý thiết bị dạy học ở các trường Tiểu học và Trung học, TT. Tạo nguồn NLPTCĐ - Trường ĐHAG phối hợp với TT. Liên kết Đào tạo - Trường ĐH Cần Thơ tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 74 viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông trong địa bàn tỉnh An Giang. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp cho học viên hiểu được nội dung cơ bản của công tác quản lý thiết bị dạy học; xây dựng kế hoạch và lập hồ sơ quản lý hệ thống thiết bị dạy học; bố trí và lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị dạy học có trong nhà trường và hỗ trợ, hợp tác với các cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học. Khóa bồi dưỡng kéo dài từ 03/11/2015 đến ngày 29/11/2015. Kết thúc khoá học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp chứng chỉ theo quy định.
IMG 4080
IMG 4072
IMG 4012
IMG 3998