KHÓA BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HCSN

Thứ hai - 28/12/2015 | 824

Với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và bổ sung kiến thức mới trong lĩnh vực kế toán nói riêng và quản lý kinh tế nói chung, Trung tâm Tạo nguồn NLPTCĐ liên kết với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ thường xuyên mở các khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng Hành chính Sự nghiệp.

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng. Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc để các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo qui định của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013.
DSC08297
DSC08296
DSC08287
DSC07882