TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Tài nguyên

Chương trình Phát triển Nhân tài Số (Google Career Certificate)

1629
Chương trình phát triển Nhân tài Số là chương trình phi lợi nhuận của Google tại Việt Nam, được bảo trợ bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC - Vietnam National Innovation Center) trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua việc hỗ trợ học bổng cho sinh viên và cán bộ công nhân viên các trường Đại học có thể tham gia học và lấy chứng nhận nghề nghiệp chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Hỗ trợ kĩ thuật Công nghệ Thông tin (IT Support), Phân tích dữ liệu (Data Analytic), Quản lí dự án (Project Management), Thiết kế UX (UX Design) trên nền tảng học tập Coursera.org.

Mỗi suất học bổng trị giá 168$, người học có thể tham gia tất cả các khoá học chuyên nghiệp của Google hiện có trên Coursera.org trong vòng 1 năm kể từ ngày ghi danh.

Thời gian nhận đăng kí học bổng: Đến hết ngày Thứ Sáu, 08/07/2022

Thông tin giới thiệu về chương trình và chi tiết các khoá học, xem tài liệu đính kèm.
 

GOOGLE FORM


HÌNH ẢNH