TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Tài nguyên

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ THÁNG 6

200
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng - Trường Đại học An Giang (RCCD - AGU) thông báo khai giảng ngày 19/05/2021 đến 01/06/2021 các lớp Ngoại ngữ, như sau:

STT

LỚP TÊN LỚP GIÁO TRÌNH SỐ TIẾT ĐƠN GIÁ
1 Tiếng Anh thiếu nhi –
thiếu niên
Kiddy Everybody    Up 72 1.800.000
Starters (1,2) THINK
Movers (1,2) Get Ready for Movers
Flyers (1,2,3) Get Ready for Flyers
2 Vui học Toán và Khoa học bằng Tiếng Anh Let’s get fun with Math and Science

English for Mathematics

tài liệu tổng hợp

72 1.800.000
3 Luyện thi chứng chỉ Quốc tế CAMBRIDGE KET A2 (1,2) Key International A2 72 1.800.000
PET B1 (1,2) Complete PET (B1) 72 1.800.000
4 Luyện thi chứng chỉ quốc tế
TOEIC, IELTS
TOEIC 350 STARTER TOEIC 72 1.800.000
TOEIC 450 (1,2) Developing TOEIC 72 1.800.000
Pre - IELTS Pre - IELTS 72 1.800.000
4.5 (1,2) Complete IELTS 72 1.800.000
5 Tiếng Anh giao tiếp Cơ bản

Tài liệu

tổng hợp

72 1.800.000
Nâng cao 1.800.000
6 Luyện thi chứng chỉ DELF Tiếng Pháp DELF A2 (1,2) Tài liệu tổng hợp 100 3.000.000
Ngoại ngữ khác trình độ căn bản Tiếng Hoa Pre – Int. (1,2) 72 1.800.000
Int. (1,2) 1.800.000
Adv. (1,2) 1.800.000
Phòng học có trang bị TV, máy lạnh.
Số lượng tối thiểu: 15 học viên/lớp

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Đại học An Giang
Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 02962.210.920 (Văn phòng Trung tâm)
Liên hệ: Thanh Hương (SDT: 0964060928) hoặc Ngọc Hân (SDT: 0834501700)


HÌNH ẢNH