TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Tài nguyên

LỊCH THI NĂM 2023 CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH ĐHQG-HCM (VNU-EPT)

3723
Kỳ thi Chứng nhận tiếng Anh ĐHQG-HCM (CCTA) do Trung tâm khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo (TTKT&ĐGCLĐT) tổ chức. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký cho mỗi kỳ thi, TTKT&ĐGCLĐT tổ chức thi tại cơ sở Trường Đại học An Giang.

THÁNG

NGÀY THI & BUỔI THI

ĐỊA ĐIỂM THI

04

01/04/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

05

20/05/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

07

29/07/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

09

30/09/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

12

16/12/2023

Thứ Bảy

Buổi Sáng

Trường ĐH An Giang

 

Thông tin liên hệ

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trường Đại học An Giang

Địa chỉ: 18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

Email: rccd@agu.edu.vn;  Website: http://rccd.agu.edu.vn/

Facebook Pagehttps://www.facebook.com/rccd.edu.vn/

SĐT: (0296) 2210 920 hoặc 0908500885 (Ông Trần Ngọc Phương)


HÌNH ẢNH