TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Chi tiết

TIẾNG ANH THIẾU NHI SUPERKIDS ( 6 - 11 tuổi )

32

Học phí: 1.800.000 đ

Thời lượng: 72 tiết

6 - 11 tuổi bắt đầu những ngày đầu làm quen với 4 kĩ năng của tiếng Anh: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Từng bậc thang đầu tiên giúp các em có được những bước khởi đầu thật chắc chắn với việc phát âm phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp và làm quen dần để đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế theo chuẩn Cambridge: STARTERS, MOVERS, FLYERS. 

Lịch Khai Giảng

STT Mã lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm Đăng ký
1 SUPERKIDS001 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ Nhật 19/06/2021 Lầu 2 Khu Hiệu bộ - Đại Học An Giang - TT Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng Đăng ký

Lịch Khai Giảng

Mã lớp: SUPERKIDS001
Thời gian: Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ Nhật
Ngày khai giảng: 19/06/2021
Địa điểm: Lầu 2 Khu Hiệu bộ - Đại Học An Giang - TT Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng

HÌNH ẢNH