TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Chi tiết

LỚP TESOL CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC Ở AN GIANG

22

Học phí: 650 USD/ Học viên

Thời lượng: 8 weeks

Trung tâm Tạo Nguồn Nhân lực PTCĐ tổ chức Khóa Đào tạo Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh Quốc tế LRN TESOL Level 3 phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Học thuật Việt Nam (Vietnam Academic Group – VAG) do Learning Resource Network – Anh Quốc cấp Chứng chỉ (Đã được kiểm định và công nhận của Chính phủ Anh – có giá trị Quốc tế). Khóa Đào tạo sẽ được tiến hành trong thời gian tới tại Trung tâm Tạo Nguồn Nhân lực PTCĐ.

Khác biệt về kiểm định và công nhận:

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh LRN Level 3 Certificate in TESOL, mã công nhận của chính phủ Vương Quốc Anh 601/8223/04 là chứng chỉ hành nghề được công nhận rộng rãi. Khác với các chứng chỉ TESOL khác, LRN Certificate Level 3 in TESOL là chứng chỉ nghề nghiệp (không phải chứng chỉ hoàn thành khóa học), được công nhận bởi chính phủ Anh (Level 3), toàn Châu Âu (Level 4), Châu Úc (Level 5), Châu Á (Level 4) và Việt Nam (chứng chỉ làm việc cấp Trung).

Khác biệt về chương trình:

  • 100% giảng viên nước ngoài kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp tự tin đứng lớp ngay sau khi tốt nghiệp.
  • Chương trình tuân thủ tuyệt đối Learning Outcome của LRN với hệ thống kiểm định và kiểm soát chất lượng của Ofqual Vương Quốc Anh.
  • Cơ hội trở thành giảng viên hoặc trợ giảng cho các chương trình thuộc TESOL Gate, hệ thống hợp tác quốc tế về TESOL từ Certificate đến Doctorate.

Khác biệt về học phí:

Học phí trọn khóa là 650 USD, thanh toán 1 lần trước khi nhập học.

Tài liệu tham khảo: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1iFXPfTcN4OZfQCv-q7tzhOA_1f8KzeG3

  • Catalogue chương trình TESOL Certificate Level 3 LRN Vương Quốc Anh.
  • Kiểm định của Ofqual Vương Quốc Anh đối với chương trình
  • Sổ tay kiểm định và công nhận của chương trình

Lịch Khai Giảng

STT Mã lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm Đăng ký
1 TESOL002 Thứ 3, 5, 7 8:00 - 11:30 18/06/2021 Lầu 2 Khu Hiệu bộ - Đại Học An Giang - TT Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng Đăng ký

Lịch Khai Giảng

Mã lớp: TESOL002
Thời gian: Thứ 3, 5, 7 8:00 - 11:30
Ngày khai giảng: 18/06/2021
Địa điểm: Lầu 2 Khu Hiệu bộ - Đại Học An Giang - TT Tạo Nguồn Nhân Lực Phát Triển Cộng Đồng

HÌNH ẢNH