TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Khóa học

IELTS 3.5 – 4.5 ONLINE

688
Các khóa học IELTS được thiết kế thiên về tiếng Anh học thuật, cần thiết cho các cá nhân muốn luyện tập và phát triển toàn diện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; chuẩn bị cho các kì thi chứng chỉ IELTS Quốc tế; giúp học viên có cơ hội tìm kiếm học bổng du học hoặc học cao học trong nước.

Nội dung

Học viên đang ở mức 3.0 và muốn đạt mục tiêu 4.5

  • Dành cho những học viên chưa từng tiếp xúc với IELTS, không nắm rõ được cấu trúc bài thi, dạng đề thi IELTS.
  • Dành cho những học viên có điểm đầu vào 2.0-2.5 IELTS và có mong muốn đạt mục tiêu 3.5 IELTS
  • Củng cố và tăng cường kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp, từ vựng, phát âm);
  • Phát triển các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) từ trình độ tiền trung cấp (pre-intermediate) đến trung cấp (intermediate);
  • Xây dựng vốn tiếng Anh học thuật liên quan đến chủ đề khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức tổng quát, nhằm trang bị kiến thức nền cho việc ôn luyện IELTS ở các cấp độ cao hơn;
  • Làm quen và thực hành các dạng bài tập IELTS ở cấp độ cơ bản.
  • 500.000 đ/Tháng
  • Thời gian khóa học: 1 tháng (12 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng)

Chứng nhận

GOOGLE FORM


HÌNH ẢNH