TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Khóa học

PRE-IELTS ONLINE

723
Các khóa học IELTS được thiết kế thiên về tiếng Anh học thuật, cần thiết cho các cá nhân muốn luyện tập và phát triển toàn diện các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; chuẩn bị cho các kì thi chứng chỉ IELTS Quốc tế; giúp học viên có cơ hội tìm kiếm học bổng du học hoặc học cao học trong nước.

Nội dung

Pre-IELTS mục tiêu 3.0

  • Mất gốc tiếng Anh
  • Chưa có nền tảng tiếng Anh vững chắc
  • Ôn tập lại những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh căn bản;
  • Cải thiện các kỹ năng từ trình độ người mới bắt đầu học tiếng Anh (beginners) đến tiền trung cấp (pre-intermediate). Đặc biệt chú trọng hai kỹ năng Nghe và Nói;
  • Bước đầu xây dựng nền tảng vốn tiếng Anh căn bản và tiếng Anh học thuật ở các chủ đề khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kiến thức tổng quát.
  • 500.000 đ/Tháng
  • Thời gian khóa học: 1 tháng (12 buổi học, 1 tuần 03 buổi, 1 buổi 1.5 tiếng)

Chứng nhận

GOOGLE FORM


HÌNH ẢNH