TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Giới thiệu

Tổng quan

TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

  • Được thành lập vào năm 2005, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng có chức năng thiết lập các chương trình đào tạo ngắn hạn, thương thuyết nhiều đối tác trong và ngoài nước để tìm nguồn tài trợ, hợp tác trong lĩnh vực xây dựng nguồn nhân lực để phát triển cộng đồng.
  • Hoạt động hiện nay của Trung tâm là mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh và kỹ năng mềm cho cán bộ các sở ban ngành, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên của trường Đại học An Giang. Bên cạnh, Trung tâm cũng liên kết với các trường đại học, tổ chức trong nước và quốc tế để tổ chức các hội thảo về phát triển cộng đồng, các khóa tập huấn ngắn hạn nhằm phát triển nguồn nhân lực của địa phương.
  • Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng để hoạt động theo qui định của pháp luật.