TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Đào Tạo

KỸ NĂNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC (KHOÁ CƠ BẢN)

734
An Giang Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long, An Giang đã và đang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và giáo dục. Tăng cường năng lực lãnh đạo của các sở ban ngành, chính quyền các cấp về phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong những nhiệm vụ trọng điểm của An Giang trong thời gian tới. Cần thiết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nguồn nhân lực từ cơ bản đến nâng cao cho các cán bộ làm công tác lãnh đạo và quản lý cấp sở, cấp địa phương và cán bộ trong diện quy hoạch của tỉnh. Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tạo nguồn nhân lực Phát triển Cộng đồng phát triển nội dung đào tạo và triển khai thực hiện một khoá học 3 ngày về Quản lý nguồn nhân lực cơ bản, trên cơ sở đó đánh giá nhu cầu đào tạo của học viên nhằm xây dựng nội dung đào tạo cho khoá Quản lý nguồn nhân lực nâng cao, dự kiến tổ chức trong năm 2021.

GIỚI THIỆU CHUNG

 1.  Quản lý nguồn nhân lực
 2. Các hoạt động chính trong quản lý nguồn nhân lực
 3. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
 4. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 5. Đánh giá nguồn nhân lực
 6. Phân tích, thiết kế và mô tả công việc
 7. Tạo động lực

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Khóa học được thiết kế bao gồm bài giảng, thảo luận nhóm, trình bày và chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia. Bài giảng được trình bày theo mức độ từ đơn giản đến nâng cao, kết hợp với những điển tích, ví dụ liên quan đến quản lý nhân sự trong các cơ quan hành chính công. Thảo luận nhóm, trình bày sẽ nâng cao vai trò của người học theo cách tiếp cận có sự tham gia của học viên giúp cho nội dung giảng dạy được gắn với thực tế công việc của người học.

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung Các khóa học kỹ năng mềm, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ TT. Tạo nguồn NLPTCĐ, Lầu 2, Khu Hiệu bộ  ĐT 02962.210.920,   hoặc 0834.501.700 (gặp Ms Hân) và 0964.060.928 (gặp Ms Hương)

Trân trọng cảm ơn.

Khóa học 3 ngày về quản lý nguồn nhân lực (cơ bản) được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những Nguyên tắc cơ bản về quản lý nguồn nhân lực, đặc biệt trong việc lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và lựa chọn nhân sự.

Sau khoá học, học viên được trang bị

 • Những kiến thức, khái niệm cơ bản và các hoạt động chính trong quản lý nhân sự, đặc biệt quản lý nhân sự trong khu vực hành chính công.
 • Kỹ năng cơ bản xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực
 • Kỹ năng xây dựng/thiết kế công việc
 • Tạo động lực làm việc cho nhân viên

Chương trình tập huấn dành cho đội ngũ cán bộ quản lý nhân sự như các cấp lãnh đạo, trưởng và phó các đơn vị, trợ lý, cán bộ quản lý và nhân viên phòng tổ chức nhân sự tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc tỉnh An Giang.

Thời gian

Nội dung

Phương pháp

Giảng viên

 

NGÀY 1

08.00 – 08.30

Khai mạc và giới thiệu chương trình học

Giảng viên và học viên tự giới thiệu

 

Sở, Ban, Ngành, RCCD, AITVN

 

08.30 – 9.15

1. Giới thiệu về Quản lý nguồn nhân lực (QLNNL)

 • Giới thiệu về con người và tổ chức
 • Mục đích và mục tiêu của QLNNL
 • Hệ thống QLNNL

Bài giảng – Hỏi- Đáp

Giảng viên chính

 

9.15 – 10.00

Thảo luận về QLNNL trong đơn vị hành chính công -

Nghiên cứu điển tích - Thảo luận nhóm

Trợ giảng kỹ thuật khoá học

 

10.00 – 10.15

Nghỉ giải lao

 

 

 

10.15 – 11.00

1.2 Các hoạt động chính trong QLNNL

 • Các hoạt động then chốt trong QLNNL
 • Nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện các hoạt động QLNNL

Bài giảng – Hỏi-Đáp

Giảng viên chính

 

11.00 – 11.45

Các hoạt động QLNNL của đơn vị hành chính công

Nghiên cứu điển tích - Thảo luận nhóm

Trợ lý kỹ thuật khoá học

 

12.00 – 13.30

Nghỉ trưa

 

 

 

13.30 – 14.15

2. Xây dựng kế hoạch Nguồn nhân lực (LKH-NNL)

 • Các thành tố chính trong LKH-NNL
 • Lợi ích của việc LKH-NNL
 • Quá trình LKH-NNL
 • Trọng tâm của LKH-NNL

Bài giảng – Hỏi-Đáp

Giảng viên chính

 

14.15 – 15.00

Phân tích nhu cầu và xây dựng kế hoạch

Khách mời chia sẻ kinh nghiệm

Khách mời

 

15.00 – 15.15

Nghỉ giải lao

 

 

 

15.15 – 16.30

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị hành chính công (bài thực hành xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực sở ban ngành: tập trung cho Sở Du lịch, Sở NN&PTNN, Sở Giáo dục và Đào tạo,…)

Làm việc nhóm

Trợ lý kỹ thuật

 

16.30 – 16.45

Tổng kết ngày 1 – đánh gía ngày 1

 

 

 

NGÀY 2

08.00 – 08.30

Ôn tập và Giao lưu

 

Giảng viên chính

 

08.30 – 10.00

Phát thảo và trình bày bản kế hoạch QLNNL (3 nhóm)

Trình bày nhóm (mỗi nhóm 30 phút

Học viên, giảng viên chính và trợ lý kỹ thuật

 

10.00 – 10.15

Nghỉ giải lao

 

 

 

10.15 – 11.45

3. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 • Tuyển dụng NNL
 • Đào tạo và phát triển NNL

Bài giảng, Hỏi-Đáp

Giảng viên chính

 

12.00 – 13.30

Nghỉ trưa

 

 

 

13.30 – 14.30

Đánh giá Nhu cầu đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo

Làm việc nhóm

Học viên

 

14.30 – 14.45

Nghỉ giải lao

 

 

 

14.45 – 15.30

4. Đánh giá nguồn nhân lực

 • Xây dựng hệ thống đánh giá NNL
 • Xây dựng hệ thống khen thưởng-kỷ luật cho đơn vị

Bài giảng, Hỏi – Đáp

Giảng viên chính

 

15.30 – 16.30

Xây dựng hệ thống đánh giá NNL trong đơn vị hành chính công

Làm việc nhóm và trình bày

Trợ  lý kỹ thuật

 

16.30 – 16.45

Kết thúc ngày 2

 

 

 

NGÀY 3

08.00 – 08.30

Ôn tập và Giao lưu

 

 

 

8.30 – 9.15

5. Phân tích, thiết kế và mô tả công việc

 • Phân tích và thiết kế công việc
 • Xây dựng bản mô tả công việc

Bài giảng, Hỏi – Đáp

Giảng viên chính

 

9.15 – 10.00

Xây dựng bảng mô tả công việc cho các vị trí nòng cốt trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Làm việc nhóm

Học viên

 

10.00 – 10.15

Nghỉ giải lao

 

 

 

10.15 – 11.30

6. Tạo động lực

 • Kỹ năng giao tiếp và giao việc
 • Kỹ năng khuyến khích và động viên nhân viên

Bài giảng – trò chơi nhập vai

Giảng viên chính

 

12.00 – 13.30

Nghỉ Trưa

 

 

 

13.30 – 14.15

Tổng kết khoá học – bài học và đánh giá của giảng viên cho các chuyên đề

 

Trợ lý kỹ thuật

 

14.15 – 14.30

Đánh giá nhu cầu đào tạo nâng cao

 

Trợ lý kỹ thuật

 

14.30 – 15.00

Kết thúc và Trao chứng chỉ cho học viên

 

AITVN

 

Học phí

Học viên tham dự ít nhất 90% lớp học, tham gia tích cực các buổi học và làm việc nhóm, được đánh giá tốt sẽ nhận chứng chỉ do AIT-VN phối hợp cùng Đại học An Giang cấp. Các chứng chỉ này xác nhận người tham gia đã hoàn thành chương trình đào tạo.


HÌNH ẢNH