TRUNG TÂM TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - RESOURCE CENTER FOR COMMUNITY DEVELOPMENT

Đào Tạo

ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ THEO YÊU CẦU

605
RCCD cung cấp các khóa học nội bộ do giảng viên RCCD cung cấp tại cơ sở của bạn. Mặc dù đào tạo nội bộ, tổ chức chủ trì có tùy chọn điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu hoạt động cụ thể của cơ sở. Đào tạo nội bộ cho phép người dẫn chương trình hoàn thành các mục tiêu của tổ chức về phát triển nhân viên theo cách thức định hướng chất lượng và hiệu quả về chi phí.

Những lợi ích của đào tạo tại chỗ là gì?

  • Tùy chỉnh kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu của tổ chức
  • Giảm chi phí đi lại
    • Đào tạo thêm nhân viên với chi phí đào tạo ít nhân viên hơn ở những nơi khác
  • Chuẩn hóa hoạt động
    • Cung cấp kiến ​​thức theo định hướng chất lượng và tiêu chuẩn hóa để đạt được và thúc đẩy sự hiểu biết chung về chủ đề tại cơ sở;
  • Nhận đào tạo chất lượng từ các chuyên gia về chủ đề trong ngành
    • Được đào tạo chuyên nghiệp bao gồm các tiêu chuẩn và thực tiễn mới nhất của ngành thông qua sự kết hợp giữa kiến ​​thức lý thuyết và kỹ năng thực hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Đào tạo tại cơ sở, khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ TT. Tạo nguồn NLPTCĐ, Lầu 2, Khu Hiệu bộ  ĐT 02962.210.920, hoặc 0834.501.700 (gặp Ms Hân) và 0964.060.928 (gặp Ms Hương)

Trân trọng cảm ơn.


HÌNH ẢNH